Paneldiscussie en lezing vrouwelijke rechters uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Paneldiscussie: 10 Maart 2020, 10:00- 12:45, Academie voor Wetgeving,
Lange Voorhout 62 te Den Haag

Hague Talks: 10 maart 2020, 19:30-21:00, Humanity House, Prinsegracht 8 te Den Haag. 

In het kader van het Influentials Programme voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zal een delegatie van twaalf vrouwelijke rechters uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) naar Nederland komen van 8 tot 11 maart. 

Op dinsdagochtend 10 maart zal er om 10:00 uur een Panel Discussie plaatsvinden bij de Academie voor Wetgeving op de Lange Voorhout 62 te Den Haag. Deze ochtend sessie zal bestaan uit vier verschillende panel leden, waaronder Raadsheer Hester Wattendorff van de Hoge Raad  en een vertegenwoordiger van Legal Women , die over hun organisatie of rol zullen pitchen. Daarna zal er een discussie begeleid worden door een moderator tussen de vrouwelijke rechters uit de MENA regio, de genodigden en de panel leden.

 Na de Panel Discussie sluiten we de ochtend af om 11:45 uur met een Netwerk Lunch bij de Academie voor Wetgeving. Hier is het mogelijk om verder in gesprek te gaan met elkaar en de thema’s van de ochtend te bespreken. Deze lunch zal duren tot 12.45 uur.

Op dinsdagavond 10 maart is er een Hague Talks sessie bij het Humanity House op de Prinsegracht 8 te Den Haag. Tijdens deze inspirerende avond met als thema ‘How do female judges from the MENA region stand up for equality? Breaking cultural, social, religious and legal stigmas and barriers in the MENA region’ zullen drie vrouwelijke rechters uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika het podium betreden om hun persoonlijke verhaal te delen. Zij zullen spreken over hun rol, de uitdaging en hun ervaring in het streven naar verandering en gelijke rechten in het MENA regio.

 De deuren gaan open om 19:00 en wij zullen van 19:30 tot 21:00 uur naar de sprekers luisteren. De avond wordt afgesloten met een drankje! De Hague Talks sessie is open voor iedereen die zich via de ‘register’ knop moet aanmelden vanwege beperkte capaciteit, zie deze link. Deze evenementen bieden de mogelijkheid om in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen met de rechters uit de MENA regio over zowel hun positie in de samenleving als uw eigen rol in Nederland. 

Rimodag 2019: programma

Informele geschillenbeslechting en Islam
37ste jaarlijkse symposium
Donderdag 4 juli 2019, Leiden

 PROGRAMMA

10.00           Ontvangst met koffie

10.15           Opening door de voorzitter, Prof. Dr. Susan Rutten

10.30                Dr. Samia Bano
                        SOAS, University of London
                        Muslim Women, Sharia Councils and English Family Law

11:15               Prof. Dr. Mathias Rohe
                        Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
                        Informal dispute resolution among Muslims in Germany – facts, legal                                scope and limits, perspectives

12.00          Pauze

12.15               Mr. Arshad Muradin
Universiteit Leiden
                        Informal Family Dispute Resolution among Moroccan Muslims in the                               Netherlands: A Socio-Legal Exploration

13:00           Lunch

14.00              Prof. dr. Rick Lawson
Universiteit Leiden
                      Informele geschillenbeslechting en het Europees Verdrag voor de                                    Rechten van de Mens (EVRM)

14:45             drs. Ali al Hadaui
                      Koek en Ei Mediation
                      Ervaringen en uitdagingen van de mediator in islamitisch context

15:30           Pauze

16:00             Prof. dr. Susan Rutten
                      Universiteit Maastricht
                      Juridische status van religieuze geschillenbeslechting

16.45             Afsluiting door de voorzitter

 

Locatie
Plaats:  P.J. Vethgebouw, zaal 1.01
Universiteit Leiden, Nonnensteeg 1-3 2311 VJ Leiden

Inschrijving en inlichtingen
Iris Sportel
Vereniging RIMO
E-mail: info@verenigingrimo.nl

Kosten deelname
RIMO-leden €35 incl. lunch; niet-leden €75 incl. lunch;
studenten: gratis (excl. lunch); €20 incl. lunch.

Lezing islam en onderwijs

Lezing Khalid Benhaddou
Dinsdag 2 april 2019 om 18.00 uur
     
Halal of niet?
Al uw vragen beantwoord in verband met islam en onderwijs.
 
       
Khalid Benhaddou is islamtheoloog en deradicaliseringsexpert. Hij legt uit wat de religieuze en culturele achtergrond en waarde is van wat (sommige) moslims vragen en hoe ze zich gedragen. De lezing start vanuit een introductie rond de oorsprong van de islamregels, de vier wetscholen, en gaat dan in op de meest diverse situaties in de onderwijspraktijk. Hoe ga je om met vragen die een religie als islam oproept? Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en waarom? En hoever zou je kunnen gaan om daaraan tegemoet te komen in een onderwijscontext? Er is ook ruimte voor praktische vragen in verband met (hoger) onderwijs.

Wanneer?
Dinsdag 2 april 2019 om 18.00 uur.

Waar?
Auditorium, Oude Gevangenis, UHasselt, Martelarenlaan 42, Hasselt

Hoe inschrijven?
Uw deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via deze link.

Organisatie
Werkgroep Diversiteit van ‘Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg’ (AUHL) i.s.m. Hogeschool PXL en UHasselt.

RIMO-dag donderdag 28 juni 2018

Op donderdag 28 juni 2018 organiseerde de Vereniging RIMO haar 36ste RIMO-symposium  De rechtspositie van niet-moslim minderheden in het Midden-Oosten te Leiden.

Op het programma stonden de volgende sprekers:

* Prof. Michael Karayanni (Hebrew University, Israël) – “Separate, Different & Unequal: Religious Jurisdiction among the Palestinian-Arab Minority in Israel”

* Dr. Imen Gallala-Arndt (Max Planck Instituut, Halle) – Lebanese and Israeli Women from Religious Minorities: Caught between Two Stools

* Dr. Leila Jordens-Cotran (Arab Dutch Law) –  Pogingen tot invoering van een civiele familiewet in Libanon

* Dr. Maaike Voorhoeve (Universiteit van Amsterdam) – Interreligieuze huwelijken in Tunesië

* Mr. Rehanna Nurmohamed (Universiteit Leiden) – Ontwikkelingen in het familirecht van het VAE. Het recht van moslims en niet-moslims belicht vanuit historische en sociaal perspectief

* Dr. Nadia Sonneveld (Radboud Universiteit) – Echtscheiding onder niet-moslims in Egypte: de casus van een Koptische familie in Cairo

Meer informatie over het programma vindt u hier.

35e symposium Vereniging RIMO – 27 oktober 2017

Op vrijdag 27 oktober 2017 organiseerde de Vereniging RIMO haar 35e jaarlijkse symposium te Leiden. Het thema van dit jaar was Islam and Law: Human Rights, environment and halal issues. 

Sprekers en titels:

  • PROF LIESBETH LIJNZAAD (Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee & Universiteit Maastricht) – Shariah voorbehouden, Europese strategieën en bezwaren
  • NAÏMA LAFRARCHI (juriste, onderwijskundige, leerkracht islam) – Levensbeschouwelijk onderwijs voor elk kind als inherent recht binnen het normatief islamitisch referentiekader
  • SORAYA BOU-SFIA (promovenda Universiteit Utrecht, winnares van de RIMO-
    scriptieprijs 2015-2016) – Marokkaans huwelijksvermogensrecht
  • MURK MULLER (advocaat te Rotterdam en Berlijn) & LAURA KURTH (Universiteit Maastricht) – Halal – a holy commodity
  • Charline De Coster (KU Leuven) – Onverdoofd slachten: België vat de koe bij de horens
  • KAUTHAR BOUCHALLIKHT (Stichting Groene Moslims) – Islam en duurzaamheid

Zoals gebruikelijk zullen alle bijdragen in 2018 in bundelvorm verschijnen.

 

RIMO-scriptieprijs 2015-2016 gewonnen door Soraya Bou-Sfia

Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

De Vereniging heeft voor de RIMO-prijsvraag 2015-2016 vijf inzendingen ontvangen.
Met grote waardering heeft de jury, bestaande uit Prof. Marie-Claire Foblets, Prof. Susan Rutten en Dr. Nadia Sonneveld, de inzendingen gelezen en beoordeeld.

De jury is unaniem van oordeel dat de RIMO-scriptieprijs 2015-2016 dient te worden toegekend aan Soraya Bou-Sfia, voor de inzending van haar scriptie ‘Samen spelen, eerlijk delen. Een onderzoek naar het Marokkaanse huwelijksvermogensrecht’ (Vrije Universiteit Amsterdam). In haar bekroonde masterscriptie beschrijft Bou-Sfia niet alleen het nieuwe Marokkaanse huwelijksvermogensrecht, maar gaat zij ook in op de toepassing van het Marokkaanse huwelijksvermogensrecht in Marokko en de toepassing hiervan, aan de hand van het Nederlandse IPR, in Nederland.

Soraya Bou-Sfia is momenteel als promovenda verbonden aan Utrecht Centre for European Research into Family law (UCERF), Universiteit van Utrecht, waar zij onderzoek doet naar de bescherming van de identiteit van kinderen vanuit mensenrechtelijk en familierechtelijk perspectief.

Als winnaar van de scriptieprijs zal Soraya Bou-Sfia een voordracht geven op het eerstvolgende RIMO-symposium. De voordracht zal worden gepubliceerd in de RIMO-bundelserie.

Terugblik op RIMO-dag 16 juni 2016, Leiden – ‘Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie’

Met veel genoegen kijken wij terug op het 34e RIMO-symposium, donderdag 16 juni jl. te Leiden. In samenwerking met het Van Vollenhoven Instituut (VVI) was het symposium dit jaar georganiseerd rond het thema ‘Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie’.

Lezingen werden verzorgd door Aina Khan (advocaat bij Duncan Lewis Sollicitors; Londen, UK), Günter Schröder (Independent Consultant, Researcher & Horn of Africa Specialist; Franfurt am Main, DE), Dr. Leila Jordens-Cotran (Arab Dutch Law), Dr. Nadia Sonneveld (Radboud Nijmegen), Mr. Corrien Ullersma (advocaat bij Van der Woude de Graaf, Amsterdam), Dr. Esther van Eijk (Universiteit Maastricht), en Mr. Richard Sondeijker (Expert Migratie, Asiel en Mensenhandel).

In het najaar van 2016 zal bundel nr. 31 verschijnen met daarin alle bijdragen van dit symposium.