Boekpresentatie Inleiding in de shari’a door RIMO ere-lid en oud-bestuurslid Frans van der Velden (24 maart jl.)

cover boek FransDonderdag 24 maart jl. is het boek ‘Inleiding in de shari‘a: een kennismaking met het recht van de islam en van de islam-georiënteerde wereld’ (uitgever: Boom Juridisch), geschreven door RIMO ere-lid en oud-bestuurslid Prof. em. Frans van der Velden, gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in boekhandel Douwes te Den Haag.

Te bestellen via de website van Boom Juridisch, klik hier.

Geslaagd 33e RIMO-symposium ‘Jihad, Islam en Recht’ (2 juli 2015 jl.)

Het RIMO-bestuur kijkt met zeer veel genoegen terug op een opnieuw geslaagd RIMO-symposium, donderdag 2 juli jl., wederom in de Sterrenwacht te Leiden. In samenwerking met het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS), was het symposium dit jaar georganiseerd rond het zeer actuele thema ‘Jihad, islam en recht. Jihadisme en reacties vanuit het Nederlandse en Belgische recht’.

Lezingen werden verzorgd door Prof. em. Ruud Peters (Universiteit van Amsterdam), Dr. Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam & Radboud Nijmegen), Prof. René de Groot & dr. Olivier Vonk (Universiteit Maastricht), Prof. Patrick Wautelet (Universiteit Luik), Dr. Marloes van Noorloos (Universiteit Tilburg), en Dr. Jogchum Vrielink (KU Leuven). De dag werd afgesloten met een levendige paneldiscussie (o.l.v. RIMO-lid Mr. Peter Kretzschmar), met de panelleden: imam Azzedine Karrat (Essalam moskee, Rotterdam), Mr. Michiel Pestman (advocaat Prakken d’Oliveira, Amsterdam, en Bart Schuurman MA (onderzoeker Universiteit Leiden).

Een journalist van het Reformatorisch Dagblad (dhr. Jacob Hoekman) was aanwezig en schreef het volgende artikel voor de krant: ‘Juristen kritisch op plan om paspoort jihadist af te pakken’ in: Reformatorisch Dagblad, 3 juli 2015 (digitale link naar artikel).

In het voorjaar van 2016 zal bundel nr. 30 verschijnen met daarin alle bijdragen van dit symposium.

RIMO-dag 2015RIMO-dag 2015_2

32ste RIMO-dag – geslaagd en inspirerend symposium

Het RIMO-bestuur kijkt met zeer veel genoegen terug op een geslaagd symposium met een zestal inspirerende presentaties en aansluitende discussies met publiek rondom het thema ‘Op gespannen voet? Islamitische verwantschappen, huwelijken en echtscheidingen in Nederland’’, donderdag 3 juli jl. te Leiden.

Lezingen werden verzorgd door Prof. Dr. Marie-Claire Foblets (KU Leuven & Max Planck Institute, Halle), Prof. dr. Ruud Peters (Universiteit van Amsterdam), Dr. Kees Saarloos & mr. Manou Singh (De Brauw Blackstone Westbroek B.V), Dr. Nadia Sonneveld (Radboud Universiteit Nijmegen), Dr. Iris Sportel (Radboud Universiteit Nijmegen) & mr. Pauline Kruiniger (Universiteit Maastricht), dr. Esther van Eijk (Universiteit Maastricht).

Een aantal presentaties zijn hier terug te vinden. Alle bijdragen
zullen ter zijner tijd verschijnen in de RIMO-serie (bundel nr. 29), voor meer
informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met Pauline Kruiniger
(mailto: pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl).

Wij danken alle aanwezigen en sprekers voor hun komst en bijdragen
en hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen op ons 33ste
symposium.

Eindrapportage RELIGARE project

Het eindrapport van het RELIGARE project (eds. Marie-Claire Foblets & Katie Alidadi) is als PDF te downloaden via de RELIGARE website, meer informatie klik hier.

The RELIGARE project
The RELIGARE project is a three-year European research project funded by the European Commission Directorate General Research – Unit L Science, Economy and Society. It comprises 13 universities and research centres from across the European Union and Turkey. RELIGARE is about religions, belonging, beliefs and secularism. This new socio-legal European project investigates the diversity of convictions in contemporary Europe with a focus on law and on questions relating to management of pluralism under State Law.

Geslaagd RIMO-symposium ‘Nationaliteit’, 13 juni 2013

Het RIMO-bestuur kijkt tevreden terug op een zeer geslaagd
symposium met ruim 50 bezoekers en een zestal inspirerende presentaties rondom
het thema ‘Nationaliteit en Staatloosheid in het Midden-Oosten & de
Nederlandse Rechtspraktijk’, donderdag 13 juni jl. te Leiden.

Lezingen werden verzorgd door Prof. mr. René de Groot (Universiteit Maastricht), Prof. mr. Frans van der Velden (VU, Amsterdam), drs. mr. Friso Kulk (Radboud, Nijmegen), Dr.
Leila Jordens-Cotran (Arab Dutch Law), Zahra Albarazi LL.M. (Tilburg
University), mr. Eric Gubbels (gemeente Amsterdam).

Een aantal presentaties zijn hier terug te vinden. Alle bijdragen
zullen ter zijner tijd verschijnen in de RIMO-serie (bundel nr. 28), voor meer
informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met Pauline Kruiniger
(mailto: Pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl).

Wij danken alle aanwezigen en sprekers voor hun komst en bijdragen
en hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen op ons 32ste
symposium.

Geslaagd Lustrumsymposium Vereniging RIMO 2012

Vrijdag 28 september jl.  vierde de Vereniging RIMO haar zesde lustrum ter ere van haar dertigjarige bestaan. Het bestuur organiseerde, in samenwerking met het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS), een symposium rond het thema ‘Islam, recht, en geld: Vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland’.

Het bestuur kijkt zeer tevreden terug op een geslaagde en inspirerende RIMO-studiedag en bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun komst en bijdragen (zie: www.verenigingrimo.nl/symposium). De bijdragen van de sprekers zullen verschijnen in bundel nummer 27, deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 verschijnen.

Oratie Léon Buskens maandag 11 juni 2012

Graag nodig ik u uit voor mijn oratie op maandag 11 juni 2012, waarmee ik het ambt van hoogleraar “Recht en cultuur in islamitische samenlevingen” aan de Universiteit Leiden aanvaard. De titel van mijn oratie luidt:

“Wat is sharia? Pleidooi voor een antropologie van het alledaagse”

Sharia is een begrip waarover tegenwoordig zowel moslims als niet-moslims veel spreken en schrijven. In deze debatten domineert de suggestie dat de betekenis van het begrip sharia eenduidig en onveranderlijk is. Vergelijking van de posities van de partijen toont echter aanzienlijke onderlinge verschillen en tegenstellingen, hoewel allen het gelijk aan hun zijde menen te hebben.

In zijn oratie onderzoekt Buskens de variaties en veranderingen in de opvattingen van moslims en buitenstaanders over sharia, door deze te plaatsen in hun historische en maatschappelijke context. De vraag aan wie moslims het gezag toekennen om Gods wil te bepalen dient als leidraad in deze analyse. Hedendaagse debatten kenmerken zich door een sterke politisering van het begrip sharia. De nadruk op deze politieke rol leidt de aandacht af van de betekenissen van sharia in het alledaagse leven van moslims, zoals op het gebied van familiebetrekkingen of rituele reinheid, die minstens even belangrijk zijn.

Buskens houdt een pleidooi voor een antropologische benadering van islamitisch recht, waarin opvattingen van mensen geplaatst worden in hun historische en culturele context. Met deze bezinning op theoretische en methodische kwesties sluit de spreker aan bij recente ontwikkelingen in het academisch onderzoek, waarbij hij een antropologisch perspectief in verband brengt met juridische en islamologische benaderingen.

Begin- en eindpunt van deze rede is het grote maatschappelijke belang van betrouwbare kennis over islamitisch recht voor de hedendaagse Nederlandse samenleving. Buskens keert zich tegen misleidende opvattingen over een vermeende essentie van sharia. Inzicht in de verscheidenheid van betekenissen die zowel moslims als niet-moslims aan het begrip sharia geven is een voorwaarde voor het ontwikkelen van effectief beleid en goed samenleven in een cultureel verscheiden Nederlandse maatschappij.

Praktische informatie
– Locatie: Academiegebouw, Groot Auditorium (Rapenburg 73, Leiden).
– Aanvangstijd: 16.15 uur. U wordt vriendelijk verzocht 10 minuten vóór aanvang van de plechtigheid aanwezig te zijn.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden vriendelijk verzocht zich aan te melden via http://www.leidenuniv.nl/agenda/item/wat-is-sharia

Koninklijke onderscheiding voor RIMO-bestuurslid Prof. Mr. René de Groot

Prof. mr. G.R. de Groot te Maastricht, is vanaf 1982 werkzaam aan de Universiteit Maastricht, vanaf 1988 als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht. Betrokkene was een van de pioniers die de juridische opleiding aan de universiteit hebben opgebouwd en vormgegeven. Daarnaast staat hij bekend als Europees expert op het terrein van het nationaliteitsrecht, het namenrecht, rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht. Decorandus heeft in en vanuit zijn hoofdfunctie verschillende activiteiten ontplooid, zoals o.a. lid van diverse redactieraden, medeoprichter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging ter bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten (1982-heden) en als annotator van de nationaliteitsrechtelijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden in de Nederlandse Jurisprudentie (1986-heden). Decorandus is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Geslaagd RIMO-symposium 2011

Vrijdag 30 september jl. organiseerde de Vereniging RIMO haar 29ste symposium, met als thema ”Medische wetenschap, islam en recht”. Het bestuur kijkt zeer tevreden terug op een geslaagde en inspirerende RIMO-studiedag en bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun komst en bijdragen.

Lezingen werden verzorgd door Prof. S.A. Aldeeb (Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne), Prof. mr. A. Hendriks (Universiteit Leiden), Dr. M. Ghaly (Universiteit Leiden), mr. P. Kruiniger (Universiteit Maastricht) en de winnaar van de RIMO-scriptieprijs, mr. O. Salah LLM (universiteit Tilburg). RIMO-bundel 26, met daarin alle bijdragen van bovengenoemde sprekers, zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 verschijnen.

Ter verdere info: we zijn bezig met het digitaliseren van oude RIMO-publicaties, voor meer informatie zie de publicaties-pagina.