Bundel

De lezingen van het jaarlijkse symposium worden in een bundel als onderdeel van de RIMO-serie uitgegeven. In de RIMO-serie zijn inmiddels 30 delen verschenen. Op onze webpagina publicaties vindt u meer informatie over de delen 1–29.

In februari 2017 is de meest recente bundel (nr. 30) verschenen. RIMO-bundel 31 over ‘Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie’ zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 verschijnen.

RIMO-bundel 30 bevat de volgende bijdragen aan het 33ste RIMO-Symposium van 2 juli 2015 met als thema ‘Jihad, islam en recht: jihadisme en reacties vanuit het Nederlandse en Belgische recht’:

–  Oorlog en vrede in het islamitische recht, door Ruud Peters

–  ‘Strijden voor het kalifaat’ – narratieven van islamitische militante activisten in Nederland over jihad en het kalifaat, door Martijn de Koning

–  Jihad en ontneming van nationaliteit. Nederlandse plannen in vergelijkend perspectief, door Gerard-René de Groot en Olivier Vonk

–  Deprivation of citizenship for ‘jihadists’. Analysis of Belgian and French practice and policy in light of the principle of equal treatment, door Patrick Wautelet

  De strafrechtelijke aanpak van jihadisme in Nederland, door Marloes van Noorloos

–  Radicalisme en de rechtsstaat. Strafrechtelijke en penitentiaire bestrijding van terrorisme en (moslim-)extremisme in België na de aanslag op Charlie Hebdo, door Jogchum Vrielink

Leden van de Vereniging RIMO ontvangen de RIMO-bundel als onderdeel van hun lidmaatschap. RIMO-bundel 30 is ook los te bestellen via de Vereniging RIMO en kost inclusief verzendkosten €25,– per bundel voor leden of € 27,50 per bundel voor niet-leden.

Heeft u een vraag over de RIMO-bundel of wilt u (een) (extra) exempla(a)r(en) bestellen, mail dan naar Pauline Kruiniger: Pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl