Publicaties

RIMO-bundels 1983-2005 (nrs. 1-22)
De RIMO-bundels 1-22, indertijd uitgegeven in eigen beheer, zijn inmiddels gedigitaliseerd, hetgeen mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Stichting Oosters Instituut.

De teksten uit de bundels 1-22 kunt u vinden in het onderstaande overzicht (per titel aan te klikken). Daarnaast zijn een aantal van deze bundels nog verkrijgbaar en te bestellen bij Pauline Kruiniger via: pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl

RIMO-bundels 2005-heden (nrs. 23-30)
De RIMO-bundels 23–30 zijn uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers (BJU). De bundels 23-26 zijn inmiddels ook digitaal beschikbaar (zie hieronder). Alle bundels zijn (ook) te bestellen bij Pauline Kruiniger via: pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl

Voor informatie over de meest recente RIMO-bundel 30, klik hier.

RIMO-bundel 31 over ‘Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie’ zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 verschijnen.

Bundels nummers 1-29

Recht van de Islam 29: Op gespannen voet? Islamitische verwantschappen, huwelijken en echtscheidingen in Nederland (Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2015, 118 pag.)

Recht van de Islam 28: Nationaliteit en staatloosheid in het Midden-Oosten en de Nederlandse rechtspraktijk (Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2015, 88 pag.)

 • Beginselen van nationaliteitsrecht, met speciale aandacht voor staten in de islamitische wereld (Prof. Dr. Gerard-René de Groot)
 • ‘Als Marokkaan word je geboren, als Marokkaan sterf je’, kanttekeningen bij het Marokkaanse nationaliteitsrecht (Frans van der Velden)
 • Nationaliteitsrecht in Egypte, Marokko en Tunesië en registratie in Nederland. Recente wijzigingen onder de loep (Dr. Friso Kulk)
 • Palestijnen en hun nationaliteitsrechtelijke positie (Leila Jordens-Cotran)
 • Citizenship as a political tool. The recent turmoil in the MENA and the creation and resolution of statelessness (Zahra al Barazi and Jason Tucker)
 • Toepassing van islamitisch naamrecht. De relatie tussen namen(reeksen), afstamming en nationaliteit (Eric Gubbels)

Recht van de Islam 27: Islam, Recht en Geld: vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland (Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2013, 101 pag.)

 • Marital property in Muslim communities: Islamic law, custom and reforms (Siraj Sait)
 • Juridische aspecten van vermogens van Marokkaanse Nederlanders in Marokko (Marie-Christine J.A. van Waes)
 • Nalatenschappen van moslims in Nederland (Erna Kortlang en Susan Rutten)
 • Islamitische hypotheken: de stand van zaken (J.R.B. Heemstra)
 • Rechtspraakoverzicht (Susan Rutten)

Recht van de Islam 26: Medische wetenschap, islam en recht (Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2012, 91 pag.)

Download RIMO 26 als PDF

 • Abortion in Islamic and Arab Law (Sami Aldeeb)
 • Komt een islamitische patiënt bij de dokter (Aart Hendriks)
 • Organ donation and Muslims in the Netherlands: A transnational fatwa in focus (Mohammed Ghaly)
 • Euthanasie, ook voor moslims? (Pauline Kruiniger)
 • sukuk al-ijarah: fiqh al-mu’amalat omtrent islamitische effecten (Omar Salah, RIMO-scriptieprijswinnaar 2009-2010)
 • Rechtspraakoverzicht (Susan Rutten)

Recht van de Islam 25: Instellingen voor rechtsbedeling (Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2011, 105 pag.)

Download RIMO 25 als PDF

 • Geschillenbeslechting in de sharia: het proces voor de qadi (Ruud Peters)
 • Buying houses, donating organs and fighting wars – the changing role of muftis (Maurits Berger)
 • De sharia en de mensen van het recht (Frans van der Velden)
 • Shariarechtspraak in Nederland. Realiteit of fictie? (Laurens Bakker)
 • Echtscheidingspraktijken in islamitische en christelijke rechtbanken in Syrië (Esther van Eijk)
 • De rol van de islamitische rechtbank in de praktijk van het scheidingsrecht voor vrouwen in Cianjur, Indonesië (Stijn Cornelis van Huis)
 • Rechtspraakoverzicht (Susan Rutten)

Recht van de Islam 24: Kind en recht in de Islam(Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2010, 88 pag.)

Recht van de Islam 23 (Pauline Kruiniger (red.), Den-Haag: BJU 2009, 228 pag.)

Recht van de Islam 22 (Susan Rutten (red.), RIMO Maastricht 2005, 86 pag.)

Recht van de Islam 21 (Susan Rutten (red.), RIMO Maastricht 2004, 124 pag.)

Recht van de Islam 20: Inpassing van islamitisch recht in Europese rechtssystemen (Susan Rutten (red.), RIMO Maastricht 2003, 106 pag.)

Recht van de Islam 19 (Susan Rutten (red.), RIMO Maastricht 2002, 91 pag.)

Recht van de Islam 18 (Susan Rutten (red.), RIMO Maastricht 2001, 143 pag.)

Recht van de Islam 17 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO Maastricht 2000, 120 pag.)

Recht van de Islam 16 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO Maastricht 1999, 147 pag.)

Recht van de Islam 15: Human Rights and Islam (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1998, 108 pag.)

Recht van de Islam 14 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1997, 146 pag.)

Recht van de Islam 13 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1996, 122 pag.)

Recht van de Islam 12 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1995, 109 pag.)
Niet meer leverbaar

Recht van de Islam 11 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1993, 115 pag.)

Recht van de Islam 10: Islam in West-Europa (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1992, 139 pag.)

Recht van de Islam 9 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1992, 111 pag.)

Recht van de Islam 8 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1990, 112 pag.)
Niet meer leverbaar

Recht van de Islam 7 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1989, 143 pag.)

Recht van de Islam 6 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1988, 80 pag.)
Niet meer leverbaar

Recht van de Islam 5 (S.W.E. Rutten (red.), RIMO, Maastricht 1987, 168 pag.)
Niet meer leverbaar

Recht van de Islam 4 (F.A. van Bakelen (red.), RIMO, Groningen 1986, 75 pag.)
Niet meer leverbaar

Recht van de Islam 3 (F.A. van Bakelen (red.), RIMO, Groningen 1985, 101 pag.)

Recht van de Islam 2 (F.A. van Bakelen (red.), RIMO, Groningen 1984, 73 pag.)
Niet meer leverbaar

Recht van de Islam 1 (F.A. van Bakelen (red.), RIMO, Groningen 1983, 70 pag.)
Niet meer leverbaar