Symposium

DE VERENIGING RIMO ORGANISEERT I.S.M. LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE STUDY OF ISLAM AND SOCIETY (LUCIS)

35ste RIMO-SYMPOSIUM – VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 TE LEIDEN
ISLAM AND LAW: HUMAN RIGHTS, ENVIRONMENT AND HALAL ISSUES


Datum: Vrijdag 27 oktober 2017
Locatie:
Ochtendprogramma: Lipsius, zaal 147 Middagprogramma: Lipsius, zaal 228 Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1, Leiden
Tijd: 10.00-16.45 uur

Sprekers en titels:

PROF LIESBETH LIJNZAAD
Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee & Universiteit Maastricht
Shariah voorbehouden, Europese strategieën en bezwaren

NAÏMA LAFRARCHI
Juriste, onderwijskundige, leerkracht islam
Levensbeschouwelijk onderwijs voor elk kind als inherent recht binnen het normatief islamitisch referentiekader

MR. SORAYA BOU-SFIA
promovenda Universiteit Utrecht, winnares van de RIMO-scriptieprijs 2015-2016 Marokkaans huwelijksvermogensrecht

MR. MURK MULLER
, advocaat te Rotterdam en Berlijn
LAURA KURTH
, Universiteit Maastricht
Halal – a holy commodity

CHARLINE DE COSTER
KU Leuven
Onverdoofd slachten: België vat de koe bij de horens


KAUTHAR BOUCHALLIKHT
Stichting Groene Moslims
Islam en duurzaamheid

Het volledige programma en verdere informatie over het symposium vindt u hier.

 

Kosten deelname RIMO-leden €35 incl. lunch; niet-leden €75 incl. lunch; studenten: gratis (excl. lunch); €20 incl. lunch.

Deelnamecertificaat advocaten
Op aanvraag kunt u na afloop van het symposium (per post) een deelnamecertificaat ontvangen. Hiervoor zullen wij een administratieve vergoeding van €25 in rekening brengen.*

Inlichtingen & aanmelding:
mw. E. van Eijk (secretaris) Vereniging RIMO

p/a Zusterhof 26, 2311 RK Leiden
Telefoon: +31 (0)71 514 4473
Email: info@verenigingrimo.nl

* “Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs de vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.” (voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl)