Categorieën
Nieuws

Geslaagd RIMO-symposium ‘Nationaliteit’, 13 juni 2013

Het RIMO-bestuur kijkt tevreden terug op een zeer geslaagd
symposium met ruim 50 bezoekers en een zestal inspirerende presentaties rondom
het thema ‘Nationaliteit en Staatloosheid in het Midden-Oosten & de
Nederlandse Rechtspraktijk’, donderdag 13 juni jl. te Leiden.

Lezingen werden verzorgd door Prof. mr. René de Groot (Universiteit Maastricht), Prof. mr. Frans van der Velden (VU, Amsterdam), drs. mr. Friso Kulk (Radboud, Nijmegen), Dr.
Leila Jordens-Cotran (Arab Dutch Law), Zahra Albarazi LL.M. (Tilburg
University), mr. Eric Gubbels (gemeente Amsterdam).

Een aantal presentaties zijn hier terug te vinden. Alle bijdragen
zullen ter zijner tijd verschijnen in de RIMO-serie (bundel nr. 28), voor meer
informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met Pauline Kruiniger
(mailto: Pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl).

Wij danken alle aanwezigen en sprekers voor hun komst en bijdragen
en hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen op ons 32ste
symposium.

Categorieën
Nieuws

Geslaagd Lustrumsymposium Vereniging RIMO 2012

Vrijdag 28 september jl.  vierde de Vereniging RIMO haar zesde lustrum ter ere van haar dertigjarige bestaan. Het bestuur organiseerde, in samenwerking met het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS), een symposium rond het thema ‘Islam, recht, en geld: Vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland’.

Het bestuur kijkt zeer tevreden terug op een geslaagde en inspirerende RIMO-studiedag en bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun komst en bijdragen (zie: www.verenigingrimo.nl/symposium). De bijdragen van de sprekers zullen verschijnen in bundel nummer 27, deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 verschijnen.

Categorieën
Nieuws

Oratie Léon Buskens maandag 11 juni 2012

Graag nodig ik u uit voor mijn oratie op maandag 11 juni 2012, waarmee ik het ambt van hoogleraar “Recht en cultuur in islamitische samenlevingen” aan de Universiteit Leiden aanvaard. De titel van mijn oratie luidt:

“Wat is sharia? Pleidooi voor een antropologie van het alledaagse”

Sharia is een begrip waarover tegenwoordig zowel moslims als niet-moslims veel spreken en schrijven. In deze debatten domineert de suggestie dat de betekenis van het begrip sharia eenduidig en onveranderlijk is. Vergelijking van de posities van de partijen toont echter aanzienlijke onderlinge verschillen en tegenstellingen, hoewel allen het gelijk aan hun zijde menen te hebben.

In zijn oratie onderzoekt Buskens de variaties en veranderingen in de opvattingen van moslims en buitenstaanders over sharia, door deze te plaatsen in hun historische en maatschappelijke context. De vraag aan wie moslims het gezag toekennen om Gods wil te bepalen dient als leidraad in deze analyse. Hedendaagse debatten kenmerken zich door een sterke politisering van het begrip sharia. De nadruk op deze politieke rol leidt de aandacht af van de betekenissen van sharia in het alledaagse leven van moslims, zoals op het gebied van familiebetrekkingen of rituele reinheid, die minstens even belangrijk zijn.

Buskens houdt een pleidooi voor een antropologische benadering van islamitisch recht, waarin opvattingen van mensen geplaatst worden in hun historische en culturele context. Met deze bezinning op theoretische en methodische kwesties sluit de spreker aan bij recente ontwikkelingen in het academisch onderzoek, waarbij hij een antropologisch perspectief in verband brengt met juridische en islamologische benaderingen.

Begin- en eindpunt van deze rede is het grote maatschappelijke belang van betrouwbare kennis over islamitisch recht voor de hedendaagse Nederlandse samenleving. Buskens keert zich tegen misleidende opvattingen over een vermeende essentie van sharia. Inzicht in de verscheidenheid van betekenissen die zowel moslims als niet-moslims aan het begrip sharia geven is een voorwaarde voor het ontwikkelen van effectief beleid en goed samenleven in een cultureel verscheiden Nederlandse maatschappij.

Praktische informatie
– Locatie: Academiegebouw, Groot Auditorium (Rapenburg 73, Leiden).
– Aanvangstijd: 16.15 uur. U wordt vriendelijk verzocht 10 minuten vóór aanvang van de plechtigheid aanwezig te zijn.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden vriendelijk verzocht zich aan te melden via http://www.leidenuniv.nl/agenda/item/wat-is-sharia