Categorieën
Uncategorized

RIMO-symposium 2023

Op donderdag 16 november organiseert vereniging RIMO het 41ste jaarlijkse symposium: Binnen of buiten de rechtszaal?
Wisselwerking en samenloop van formele, informele en buitenlandse geschillenbeslechting in het familierecht voor moslims in Nederland.

16 November 2023, Radboud Universiteit Nijmegen

Bij rechtszaken van Moslims in Nederland kan het voorkomen dat naast de partijen ook hun families, gemeenschap of religieuze gezagsdragers bij het conflict zijn betrokken. Ook komt het voor dat er naast de Nederlandse rechtszaak procedures worden gevoerd in het buitenland of bij een ambassade/consulaat of informeel, bijvoorbeeld bij een imam. Tijdens het RIMO-symposium 2023 willen we deze situaties bespreken vanuit verschillende perspectieven, met sprekers uit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. Wat komt de Nederlandse rechter zoal tegen, en beïnvloedt dit het proces en de beslissing? Hoe navigeren partijen tussen verschillende rechtssferen en wat zijn voor hen de gevolgen van een wisselwerking? Wat zijn de ervaringen van advocaten die partijen hierin bijstaan? Door de samenloop van rechtsordes kunnen situaties juridisch erg ingewikkeld worden. Welke belangen en wisselwerking van belangen spelen bij die samenloop mee, en hoe worden deze belangen het best gewaarborgd?

Voor het programma en aanmelding zie: programma

Categorieën
Uncategorized

OVERZICHT 40 JAAR NEDERLANDSE RECHTSPRAAK OVER DE ISLAM

Susan Rutten inventariseerde voor haar bijdrage aan het RIMO-jubileumsymposum alle rechterlijke uitspraken die gedurende het veertigjarig bestaan van de vereniging zijn gepubliceerd of opgenomen in de RIMO-database. In totaal werden in de RIMO-serie en de RIMO Database 2290 rechterlijke uitspraken geanalyseerd (rechtspraak van 1983 tot/met 2022). (Korte) samenvattingen van de uitspraken zijn online te vinden in de RIMO-bundels en de RIMO-database.

Categorieën
Uncategorized

Eerste publicatie Recht van de Islam 35

De eerste publicatie van de nieuwe Rimobundel, Recht van de Islam 35: Legal knowledge and governance of Islam is nu beschikbaar. Dit artikel komt voort uit de Rimodag van eind 2022. De overige bijdragen aan deze bundel zullen in de loop van het jaar verschijnen.

U vindt de artikelen onder Publicaties