Donaties

Door middel van het jaarlijkse symposium, en de daaruit voortvloeiende publicaties probeert de Vereniging RIMO de beschikbare kennis over het recht van de islam en het Midden-Oosten te verbreiden.

Om onze activiteiten te kunnen financieren is uw donatie van harte welkom. Donaties kunnen worden gedaan op de RIMO bankrekening (IBAN: NL88 INGB 0001 7952 64) t.n.v. Vereniging RIMO.

KVK nummer: 40024862
RSIN nummer: 816126124