Categorieën
Uncategorized

In memoriam Ruud Peters

Tot ons groot verdriet ontvingen wij het bericht dat Ruud Peters, oud voorzitter van de Vereniging RIMO, op 26 maart 2022 op 78-jarige leeftijd is overleden. Ruud was van 1992 tot 2011 voorzitter van de Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden Oosten (RIMO). Hij bekleedde jarenlang de door RIMO geïnitieerde bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Als grote autoriteit in Nederland op het gebied van het islamitisch recht, het islamitisch strafrecht en de islamitische geschiedenis gaf hij met zijn eigen stijl, wars van conventies, leiding aan onze Vereniging.
Ruud bezat een schat aan brede kennis van het islamitisch recht en islamitische geschiedenis. Tegelijkertijd had hij een open oog voor de hedendaagse ontwikkelingen. Hij beschikte over een enorme onderzoekservaring in islamitische landen, met Egypte waar hij in Caïro jaarlijks verbleef voor een onderzoeksverblijf, als uitblinker. Veelvuldig dook hij er in archieven op zoek naar oude juridische en publieke documenten. Internationaal was Ruud binnen wetenschappelijke kringen zeer gerenommeerd en zeer gewaardeerd. Niet voor niets was hij editor van o.a. het toonaangevende tijdschrift Islamic Law and Society. Voor de Nederlandse rechtspraktijk was Ruud van grote waarde; in tal van geruchtmakende strafzaken o.a. tegen verdachten van jihad- en terrorismemisdrijven werd om zijn deskundig oordeel gevraagd. Ruud had een groot hart voor de Islamwetenschap maar maakte zich ook zorgen over de ontwikkeling ervan. Mede dankzij de digitale mogelijkheden zal veel van zijn academisch intellectueel gedachtengoed bewaard blijven en nog generaties lang kunnen worden gebruikt.
We zullen Ruud missen, als wetenschapper maar ook als vriend. Op zijn wetenschappelijke nalatenschap zullen wij voortbouwen, met respect en met dankbaarheid.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.
Categorieën
Uncategorized

Voorlopige programma Rimosymposium 2021

Het voorlopige programma van de Rimodag op 12 november 2021 is bekend. U kunt het hier vinden: https://www.verenigingrimo.nl/symposium

Categorieën
Uncategorized

RIMO symposium 2021

Het Rimo symposium zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 november, met als thema:

Kind tussen twee werelden? Positie van het kind in grensoverschrijdende situaties

Dit thema zullen we invullen aan de hand van twee subthema’s: kinderen van Jihadstrijders en de problematiek van ongeregistreerde kinderen.

In verband met de nog altijd voortdurende coronasituatie is ervoor gekozen om een hybride bijeenkomst te organiseren, waarbij zowel fysieke als online deelname mogelijk is. Indien noodzakelijk zal de bijeenkomst geheel online plaatsvinden. Nadere informatie volgt.

NB: de eerder aangekondigde datum van 11 november moest in verband met een gebrek aan geschikte zalen worden gewijzigd.