Scriptieprijs

Informatie RIMO-scriptieprijs 2023-2024

Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander geschrift op het gebied van het recht van de Islam en het Midden-Oosten door studenten aan Nederlandse of Belgische universiteiten. Ook scripties van studenten aan buitenlandse universiteiten die betrekking hebben op Nederland of België kunnen voor selectie in aanmerkingen komen.

In het bijzonder studenten aan een faculteit der Rechtsgeleerdheid, faculteit der Geesteswetenschappen of Sociale Wetenschappen worden uitgenodigd mee te dingen naar de RIMO-prijs 2023-2024 met de scripties die zij voor hun bachelor/master geschreven hebben. De RIMO-prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,00 en een onderzoeksverblijf aan het Max Planck Instituut voor sociale antropologie in Halle (Saale, Duitsland).

De prijs dient ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek en wordt in de regel toegekend aan één persoon. De winnaar wordt tevens uitgenodigd een voordracht te houden over het ingezonden thema op het jaarlijkse RIMO-symposium. De tekst van de voordracht wordt gepubliceerd in Recht van de Islam. De prijs zal bij voorkeur worden toegekend aan personen die ten tijde van het schrijven van hun werkstuk de leeftijd van 35 jaar nog niet hadden bereikt.

De door het bestuur te benoemen jury zal bij haar beoordeling onder meer acht slaan op oorspronkelijkheid, compositie, maatschappelijke relevantie en taalgebruik.

De termijn van inzending voor de prijs 2023-2024 loopt tot en met 31 december 2024. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar info@verenigingrimo.nl