Rechtspraak

RIMO houdt een actuele database bij van Nederlandse rechtspraak over islam en islamitisch recht in Nederland. Deze kunt u vinden onder Rechtspraakdatabase.

Voor een meer historisch overzicht is hieronder een digitale versie beschikbaar van het boek Moslims in de Nederlandse rechtspraak van Susan Rutten (1988). Digitalisering van deze RIMO-publicatie is mede mogelijk gemaakt door  een subsidie van de Stichting Oosters Instituut (www.oostersinstituut.nl).

Mr. Susan Rutten
Moslims in de Nederlandse rechtspraak

Titelpagina
Voorwoord
Inhoudsopgave
Afkortingen

Hoofdstuk I

Hoofdstuk II
Internationaal privaatrecht

Inleiding
Huwelijkssluiting
Huwelijksontbinding en voorzieningen na huwelijksontbinding
Gezagsvoorzieningen, anders dan in verband met huwelijksontbinding
Adoptie
Afstamming
Meerderjarigheid
Arbeidsovereenkomst hoça

Hoofdstuk III
Inleiding

Privaatrecht
Onrechtmatige daad, achterhouden paspoort

Staats- en administratief recht

Vestigingswet bedrijven, ontheffingen voor islamitische slagers
Winkelsluitingswet, islamitische rustdag
Vestiging moskeeën
Leerplichtwet, verzuim inschrijving als leerling
Adelsrecht
Vreemdelingenbeleid ten aanzien van gezinsleden uit polygame huwelijken
Vreemdelingenbeleid en huwelijkssluiting
Vreemdelingenbeleid en islamitische zeden
Vreemdelingenbeleid ten aanzien van geadopteerde kinderen
Vreemdelingenbeleid ten aanzien van imams
Vreemdelingenbeleid en het plegen van strafbare feiten
Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW), islamitische slagers

Arbeidsrecht en sociale verzekeringsrecht
Werkweigering op islamitische feestdagen
Ontslag Imam en hoça
Werkloosheid, werkweigering om islamitische reden
Algemene Bijstandswet (ABW) en islamitische verplichtingen
Algemene Bijstandswet (ABW) imam
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) imam
De Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)

Strafrecht
Strafbare feiten

Procesrecht
Eedswet, afleggen eed, belofte of bevestiging

Penitentiair recht
Loon op islamitische feestdagen gedetineerden
Moslimdieet gedetineerden

Hoofdstuk IV

Bijlage 1: Code de statut personnel et des successions (C.S.P.S.)
Bijlage 2: Turks Burgerlijk Wetboek, Boeken III 1 en III 2: Personenrecht en familierecht

Bibliografie
Rechtspraakregister
Zakenregister