Over RIMO

Op 2 juli 1982 werd de Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden Oosten (RIMO) opgericht.

Doelstelling van de RIMO is de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten, de verspreiding van kennis ervan, bevordering van de wetenschappelijke studie van de juridische wetenschappen van de Islam en het Midden-Oosten, en het leggen van contacten met gelijkgerichte organisaties in binnen- en buitenland.

In dat kader wordt er jaarlijks een symposium georganiseerd met sprekers uit binnen- en buitenland. De lezingen van het symposium worden, eveneens jaarlijks, gepubliceerd in een bundel als onderdeel van de RIMO-serie.

Het bestuur van de RIMO bestaat uit:

  • Dr. S.W.E. Rutten (Universiteit Maastricht), voorzitter
  • Prof. dr. L.P.H.M. Buskens (Universiteit Leiden), vice-voorzitter
  • Dr. I.D.A. Sportel (Radboud Universiteit Nijmegen), secretaris
  • Dr. N. Sonneveld (Radboud Universtiteit, Nijmegen), penningmeester
  • Prof. dr. M-Cl. Foblets (Katholieke Universiteit Leuven), lid
  • Prof. mr. G.R. de Groot (Universiteit Maastricht), lid
  • Dr. P.M. Kruiniger (Universiteit Maastricht), lid