Over RIMO

Op 2 juli 1982 werd de Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden Oosten (RIMO) opgericht.

Doelstelling van de RIMO is de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten, de verspreiding van kennis ervan, bevordering van de wetenschappelijke studie van de juridische wetenschappen van de Islam en het Midden-Oosten, en het leggen van contacten met gelijkgerichte organisaties in binnen- en buitenland.

In dat kader wordt er jaarlijks een symposium georganiseerd met sprekers uit binnen- en buitenland. De lezingen van het symposium  worden gepubliceerd in Recht van de Islam. Vanaf 2020 worden deze publicaties online op de website geplaatst.

De nummers 1-22, indertijd uitgegeven in eigen beheer, zijn inmiddels gedigitaliseerd, hetgeen mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Stichting Oosters Instituut. De nummers 23–31 zijn uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers (BJU). De nummers 23-29 zijn inmiddels ook digitaal beschikbaar.

Het bestuur van de RIMO bestaat uit:

  • Prof. dr. S.W.E. Rutten (Universiteit Maastricht), voorzitter
  • Prof. dr. L.P.H.M. Buskens (Universiteit Leiden), vice-voorzitter
  • Mr. drs. J. el Hannouche, secretaris
  • PhD research fellow K. Lecoyer (Universiteit Gent), penningmeester
  • PhD research fellow J. van Uden (Universiteit Leiden), redacteur Recht van de Islam, lid
  • Dr. N. Sonneveld (Universiteit Leiden), lid
  • Prof. dr. M-Cl. Foblets (Katholieke Universiteit Leuven), lid
  • Prof. mr. G.R. de Groot (Universiteit Maastricht), lid
  • PhD research fellow Arshad Muradin (Universiteit Leiden), lid