Categorieën
Uncategorized

RIMO-symposium 2023

Op donderdag 16 november organiseert vereniging RIMO het 41ste jaarlijkse symposium: Binnen of buiten de rechtszaal?
Wisselwerking en samenloop van formele, informele en buitenlandse geschillenbeslechting in het familierecht voor moslims in Nederland.

16 November 2023, Radboud Universiteit Nijmegen

Bij rechtszaken van Moslims in Nederland kan het voorkomen dat naast de partijen ook hun families, gemeenschap of religieuze gezagsdragers bij het conflict zijn betrokken. Ook komt het voor dat er naast de Nederlandse rechtszaak procedures worden gevoerd in het buitenland of bij een ambassade/consulaat of informeel, bijvoorbeeld bij een imam. Tijdens het RIMO-symposium 2023 willen we deze situaties bespreken vanuit verschillende perspectieven, met sprekers uit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. Wat komt de Nederlandse rechter zoal tegen, en beïnvloedt dit het proces en de beslissing? Hoe navigeren partijen tussen verschillende rechtssferen en wat zijn voor hen de gevolgen van een wisselwerking? Wat zijn de ervaringen van advocaten die partijen hierin bijstaan? Door de samenloop van rechtsordes kunnen situaties juridisch erg ingewikkeld worden. Welke belangen en wisselwerking van belangen spelen bij die samenloop mee, en hoe worden deze belangen het best gewaarborgd?

Voor het programma en aanmelding zie: programma