Symposium

Kind tussen twee werelden? Positie van het kind in grensoverschrijdende situaties
39ste jaarlijkse symposium
Vrijdag 12 november 2021, Leiden / online

Programma

10.15           Opening door de voorzitter

Kinderen van Jihadstrijders

10.30              Prof. mr. René de Groot
                      Maastricht University
                      Het terughalen van kinderen van Nederlandse jihadisten,                        met bijzondere aandacht voor de vaststelling van                                    afstamming en nationaliteit

11:15               Dr. Esther van Eijk
                      Zelfstandig onderzoeker/consultant, Van Eijk                                                Research and Consultancy
                      Ongewenst, ontheemd en ongedocumenteerd in eigen                          land. Kinderen geboren in Syrische en Irakese families                            met (vermeende) terroristische connecties

12.00             Dr. Sanna Mustasaari
                      Institute of Law and Welfare, University of Eastern Finland
                      Children of Jihad fighters in Syria: Perspectives from                              Finland and the Nordics

12:45   Lunchpauze

De problematiek van ongeregistreerde kinderen

13.45              Nada Heddane, MA & Judith van Uden, MSc
                      Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society,                              Leiden University
                     The position of unregistered migrant children in                                     Morocco:  do they exist?

14:30             Dr. Hoko Horii & Dr. Theresia Dyah Wirastri
                     Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society,                             Leiden University / Kobe University (Japan) &                                               Faculty of Law Universitas Indonesia
                     The legal and social position of children born outside                             wedlock or born from informal marriages in Indonesia

15:15       Pauze

15:45            Dr. Ladan Rahbari
                     International Migration Institute (IMI), University of Amsterdam                       Marriage and Child Registration in Iran at the Nexus of                         Law and Society

16.30            Afsluiting door de voorzitter

 

Locatie
Het symposium zal plaatsvinden in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden. Er is ook een mogelijkheid om het symposium online bij te wonen.

Inschrijving en inlichtingen
Iris Sportel
Vereniging RIMO
E-mail: info@verenigingrimo.nl

In verband met de catering verzoeken wij u uiterlijk 27 oktober aan te melden als u fysiek deel wilt nemen

Kosten deelname
fysieke deelname in Leiden (inclusief lunch)
leden 35€
niet-leden 80€

online deelname
leden 15€
niet-leden 40€
international participants who do not speak Dutch €30

Deelnamecertificaat advocaten Op aanvraag kunt u na afloop van het symposium (per post) een deelnamecertificaat ontvangen. Hiervoor zullen wij een administratieve vergoeding van €25 in rekening brengen.*

* “Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs de vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.” (voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl)