Symposium

Binnen of buiten de rechtszaal?
Wisselwerking en samenloop van formele, informele en buitenlandse geschillenbeslechting voor moslims in Nederland

41ste jaarlijkse symposium
Donderdag 16 november 2023, Radboud Universiteit Nijmegen 

Programma

12:30 -13:00  Inloop met lunch,

13:00            Opening
                     Prof. mr. Susan Rutten
                     voorzitter Rimo

13:10            mr. Arshad Muradin
                    Universiteit Leiden
                    De religieuze en civiele dimensie van                                                geschillenbeslechting voor moslims in Nederland

13:40            mr. Milou van der Bel
                     Raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden
                     En ze leefden nog lang en gelukkig…Intercultureel
scheiden, hoe doe
je het goed als het fout gaat?

14:10           mr. Famile Arslan
                     Advocaat
                    Samenloop van rechtsgangen in de praktijk

14:40           mr. Florian Drenth
                    winnaar Rimo scriptieprijs
                    Huwelijkse gevangenschap, shari`a als oorzaak en                          oplossing (?) 

15:00     pauze

15.25          mr. Jamal el Hannouche
                  Advocaat
                 Marokko-Nederland: botsende alimentatiebeslissingen

15:55           dr. Mahabat Sadyrbek
                   Max Planck Institute for Social Anthropology Halle 
Conflict Management and Customary Practices of

                   Chechen Community in Germany

16:35          Discussiepanel

17.10          Afsluiting door de voorzitter

Inschrijving en inlichtingen
Iris Sportel
Vereniging RIMO
E-mail: info@verenigingrimo.nl

In verband met de catering verzoeken wij u uiterlijk 30 oktober aan te melden

Locatie
Het symposium zal plaatsvinden bij de Radboud universiteit Nijmegen.

Kosten deelname
fysieke deelname in Nijmegen (inclusief lunch)
leden 35€
niet-leden 80€
Studenten (BA/MA) gratis (zonder lunch)

online deelname
leden 25€
niet-leden 50€
Studenten (BA/MA) gratis

Deelnamecertificaat advocaten Op aanvraag kunt u na afloop van het symposium (per email) een deelnamecertificaat ontvangen.*

* “Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs de vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.” (voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl)