Symposium

Legal knowledge and governance of Islam
40ste jaarlijkse symposium
Woensdag 2 november 2022, Leiden / online

Programma

Morning Program (Engelstalig)

10.15           Opening door de voorzitter

10.45              Prof. dr. Euis Nurlaelawati.
                      Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
                      Islamic (family) law and Indonesian scholarship:                                    mapping researches’ focuses and approaches

11:30              Dr. Mahmood Kooriadathodi
                       Leiden University
                      Unwritten Customs as Codes: Matrilineal Muslims and                          Many Laws of Islam

12:15   Lunchpauze

Middagprogramma (Nederlandstalig)

13.45           Prof. dr. Léon Buskens
                    Universiteit Leiden                        
                    Recht van de Islam als nuttige kennis. Over de                                        Nederlandse traditie van de studie van het Islamitische                          recht

14:30            Prof. mr. René de Groot
                     Maastricht University

15:15       Pauze

15:45            Dr. Kim Lecoyer. 
                    Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee Hogeschool Brussel                       

16.30            Afsluiting door de voorzitter

 

Locatie
Het symposium zal plaatsvinden in het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden. Er is ook een mogelijkheid om het symposium online bij te wonen.

Inschrijving en inlichtingen
Iris Sportel
Vereniging RIMO
E-mail: info@verenigingrimo.nl

In verband met de catering verzoeken wij u uiterlijk 19 oktober aan te melden als u fysiek deel wilt nemen

Kosten deelname
fysieke deelname in Leiden (inclusief lunch)
leden 35€
niet-leden 80€
Studenten (BA/MA) gratis (zonder lunch)

online deelname
leden 25€
niet-leden 50€
international participants who do not speak Dutch €20
Studenten (BA/MA) gratis

Deelnamecertificaat advocaten Op aanvraag kunt u na afloop van het symposium (per email) een deelnamecertificaat ontvangen. Hiervoor zullen wij een administratieve vergoeding van €25 in rekening brengen.*

* “Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs de vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.” (voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl)