Symposium

DE VERENIGING RIMO ORGANISEERT

36ste RIMO-SYMPOSIUM – DONDERDAG 28 JUNI 2018 TE LEIDEN

DE RECHTSPOSITIE VAN NIET-MOSLIM MINDERHEDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN

Datum: Donderdag 28 juni 2018
Locatie:
Sterrenwacht (zaal C102), Universiteit Leiden, Sterrewachtlaan 5-9, Leiden (website Sterrenwacht)
Tijd: 10.00-16.45 uur

Sprekers en titels:

PROF MICHAEL KARAYANNI
Hebrew University, Israël
‘Separate, Different & Unequal: Religious Jurisdiction among the Palestinian-Arab Minority in Israel’

DR IMEN GALLALA-ARNDT
Max Planck Instituut, Halle (Duitsland)
‘Lebanese and Israeli Women from Religious Minorities: Caught between Two Stools

DR LEILA JORDENS-COTRAN
Arab Dutch Law
Pogingen tot invoering van een civiele familiewet in Libanon

DR MAAIKE VOORHOEVE
Universiteit van Amsterdam
‘Interreligieuze huwelijken in Tunesië

MR REHANNA NURMOHAMED
Universiteit Leiden
Ontwikkelingen in het familierecht van de VAE. Het recht van moslims en niet-moslims belicht vanuit historisch en sociaal perspectief

DR NADIA SONNEVELD
Radboud Universiteit
Ichtscheiding onder niet-moslims in Egypte: de casus van een Koptische familie in Caïro

Het volledige programma en verdere informatie over het symposium vindt u hier.

Kosten deelname RIMO-leden €35 incl. lunch; niet-leden €75 incl. lunch; studenten: gratis (excl. lunch); €20 incl. lunch.

Deelnamecertificaat advocaten
Op aanvraag kunt u na afloop van het symposium (per post) een deelnamecertificaat ontvangen. Hiervoor zullen wij een administratieve vergoeding van €25 in rekening brengen.*

Inlichtingen & aanmelding:
mw. E. van Eijk (secretaris) Vereniging RIMO

p/a Zusterhof 26, 2311 RK Leiden
Email: info@verenigingrimo.nl

* “Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs de vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.” (voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl)